E-MTB

E-bike Ducati sú výsledkom partnerstvá s firmou Thok E-bikes, talianskou spoločnosťou špecializovanou na bicykle.